Nie ma ulgi, gdy usługę świadczy podwykonawca

Usługa uprawniająca do udzielenia obniżenia we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) musi mieć charakter usługi własnej i nie może być wykonywana przez wielu pracodawców lub wiele podmiotów.