Nie tak łatwo ustalić administratora danych podczas szczepień w firmach

Problemu nie ma, gdy akcję przeprowadza jeden pracodawca. Jeśli jednak organizuje ją wspólnie kilka podmiotów, to konieczny jest precyzyjny podział zadań w całym procesie.