Nie zawarliśmy umowy o zarządzanie PPK w terminie. Co powinniśmy teraz zrobić?

Jesteśmy firmą z IV etapu wdrożenia PPK. Przez niedopatrzenie nie zawarliśmy umowy o zarządzanie PPK w terminie. Czy w takiej sytuacji umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK powinniśmy zawrzeć z datą wsteczną (właściwą dla podmiotów z IV etapu) czy z datą bieżącą? Jeśli z datą wsteczną, to czy powinniśmy przekazać do programu zaległe wpłaty?