(Niemal) jedyny wspólnik nie może być ubezpieczony jak pracownik

Jeśli posiada zdecydowaną większość udziałów w spółce, to nie będzie mógł się w niej ani zatrudnić, ani zrezygnować z opłacania składek. Zdaniem ZUS i sądów jest prowadzącym pozarolniczą działalność.