Obowiązek mediacji między pracownikiem a pracodawcą budzi wątpliwości

Upowszechnienie polubownego rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy może być korzystne dla firm i zatrudnionych. Ale pod warunkiem, że dopasuje się je do specyfiki etatu, biegu terminów i doprecyzuje koszty