Odebranie e-maila po godzinach to świadczenie pracy

Prowadzę małą firmę usługową. Z powodu stanu epidemii pracownicy przeszli na hybrydowy system pracy. W poniedziałki i piątki pracują w biurze, a w pozostałe dni tygodnia świadczą pracę zdalnie. W biurze pracują w stałych godzi nach 8–16. W pozostałe dni tygodnia dzwonię do nich i wysyłam e-maile przez cały dzień. W ostatnim czasie jeden z pracowników przestał odbierać e-maile i telefon ode mnie po 16. Tłumaczy się tym, że po 16 kończy pracę i nie musi pozostawać w mojej dyspozycji. Czy mogę wręczyć mu dyscyplinarkę z powodu nieprzestrzegania obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy przejawiającego się w nieodbieraniu telefonu i poczty elektronicznej w dni, w które ma obowiązek świadczenia pracy zdalnej?