Pełnienie funkcji społecznej nie wyklucza z postojowego

Przesłanki warunkujące prawo do świadczeń z tarczy antykryzysowej nie mogą być interpretowane z pominięciem celu przepisów pomocowych – wynika z orzeczenia WSA w Lublinie.