Praca zdalna. Znamy się tylko z widzenia

Oddelegowani przez pandemię do pracy zdalnej zwiększyliśmy swoją produktywność, za to spadła nam innowacyjność. Nadzieja, że uratują ją aplikacje do wideokonferencji, wydaje się na wyrost.