Pracownik z niepełnosprawnością może być zatrudniony na dwóch etatach

Czy limity czasu pracy dotyczące osób z niepełnosprawnościami (m.in. obniżona norma czasu pracy, zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych) dotyczą także innych potencjalnych zawodowych aktywności pracownika, takich jak praca na drugim etacie lub prowadzenie działalności gospodarczej?