Przejęcie zakładu przez nowego pracodawcę. SN uwzględnił skargę ws. zmiany warunków pracy

Z przepisów wynika zakaz wypowiadania umów o pracę tylko z powodu przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę, zaś zmiana rodzaju umowy na niekorzyść pracownika w takich sytuacjach nie może zmierzać do obejścia tego zakazu – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego uwzględniającego skargę PG.