Punktualne rozpoczęcie pracy nie zawsze i nie dla wszystkich oznacza to samo

Problemem bywa określenie, które czynności wstępne należy już zaliczyć do wykonywania obowiązków. Zdaniem sądu nie można udzielić takiej samej odpowiedzi dla wszystkich stanowisk.