Różna ochrona przy zwolnieniach grupowych

Przepisy unijne nie ustanawiają jednolitej rekompensaty finansowej za utratę zatrudnienia w razie grupowych redukcji etatów. Przewidują jedynie procedurę ochronną (np. wymóg konsultacji zwolnień z reprezentacją pracowników). Regulacje krajowe, nawet jeśli zakładają odmienne rekompensaty dla zatrudnionych na takich samych umowach, nie mogą być oceniane pod kątem zgodności z prawem UE. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2021 r.