TK: Przepis o składkach, gdy pracownik ma umowę z innym podmiotem, jest zgodny z konstytucją

Za zgodny z konstytucją uznał w czwartek Trybunał Konstytucyjny przepis, z którego wynika, że pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek, jeśli pracownik wykonuje prace na jego rzecz w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią. Przepis zaskarżyły organizacje pracodawców.