Trzy tysiące złotych dodatku dla urzędników mianowanych

Liczba urzędników mianowanych spada i stanowi już zaledwie 6,4 proc. ogółu wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Przybywa jednak tych z wyższymi dodatkami – z czego może wynikać niechęć do powiększania tego grona