Ubezpieczenie z etatu nie zapewni świadczeń za wypadek w trakcie prowadzenia firmy

Jestem zatrudniona w pewnej firmie na podstawie umowy o pracę i równocześnie prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tytułu zatrudnienia otrzymuję wynagrodzenie 3000 zł brutto miesięcznie i od tej podstawy są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Z tytułu działalności gospodarczej opłacam jedynie składkę zdrowotną. Kiedy 23 kwietnia 2021 r. uległam wypadkowi przy pracy, ZUS odmówił mi jednak wypłaty zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Czy słusznie? Przecież podlegam ubezpieczeniu wypadkowemu.