Utrata uprawnień zawodowych za fałszywe zwolnienia

Wystawianie niezgodnych z prawdą zwolnień jest przewinieniem zawodowym, które uzasadnia zawieszenie prawa wykonywania zawodu, zwłaszcza gdy nieuczciwy lekarz miał z tego tytułu pokaźny dochód.