Wadliwa przesyłka nie może zaważyć na losie studenta

Wątpliwość, czy wszystkie wezwania zostały dołączone do sądowego pisma, działa na korzyść skarżącego. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.