Więcej szefów, mniej pracowników w administracji

Z pracy w służbie cywilnej najczęściej odchodzą dyrektorzy, choć przybywa dla nich etatów. Dobre zarobki i praca w ministerstwach to dla wielu niewystarczający argument za kontynuowaniem kariery w budżetówce