Wolny czas należny za nadgodziny wliczamy do odpoczynku tygodniowego

Resort pracy przyjął liberalną wykładnię, stwierdzając, że może stanowić on część wymaganej 35-godzinnej przerwy w pracy. To samo dotyczy np. dnia jako rekompensaty za święto