ZUS musi poinformować przedsiębiorcę o zagubionym dokumencie

Pandemia wymusza na organie rentowym szczególne obowiązki informacyjne wobec ubezpieczonych – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie