Zwolnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu. Jak wypełnić formularz ZUS ZWUA

Rozwiązujemy z pracownikiem umowę o pracę 31 maja br. w drodze wypowiedzenia. Przyczyną jest likwidacja stanowiska. Zatrudniamy ponad 20 pracowników, ale zwolnienie jest indywidualne. Jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie wyrejestrowania ZUS ZWUA? Jaki raport złożyć za byłego pracownika, w przypadku gdy pewne należności będą jeszcze wypłacane po ustaniu zatrudnienia, np. w czerwcu?